Cenovnik parkiranja

TABELA
NAPOMENA: 

  • Usluga parkiranja se plaća po započetom času gotovinski (u dinarima)  ili na POS terminalu prema važećem cenovniku.
  • Zadržavanje motornih vozila na putničkom terminalu do 10 minuta je besplatno.
  • Za vozilo koje zauzima dva ili više parking mesta, plaća se cena usluge smeštaja i obezbeđivanja na putničkom terminalu za broj zauzetih parking mesta.
  • Usluga korišćenja parkinga na putničkom terminalu se naplaćuje po započetom danu posle 30 dana neprekidnog korišćenja parkinga.
  • Izgubljena ili oštećena parking kartica naplaćuje se u skladu sa važećim cenovnikom i vremenom provedenog vozila na parkingu. Minimalna cena naplata ove usluge je 1.000 dinara sa PDV-om.
  • Vozila koja se pogrešno parkiranju biće uklonjena od strane nadležnog preduzeća, a uslugu uklanjanja vozila plaća vlasnik.
  • Parkiranje vozila osoba sa invaliditetom je besplatno za prva dva časa, a nakon toga i ova lica plaćaju uslugu smeštaja i obezbeđivanja vozila na putničkom terminalu u skladu sa važećim cenovnikom
  • Za privredne subjekte koji posluju u pristanišnoj zgradi aerodroma Niš ugovorom se može predvideti korišćenje parking pozicije na više meseci(naplata na mesečnom nivou). Cena zakupa parking pozicije za privredna vozila iznosi 9.000 dinara sa PDV-om.
  • Za vozila u vlasništvu institucija bitnih za funkcionisanje aerodroma Niš se ne naplaćuje usluga korišćenja parkinga na putničkom terminalu. Za takva vozila izdaju se propusnice uz saglasnost direktora JP „Aerodrom Niš“- Niš.
  • Cene parking usluge prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top