Management

Acting Director

Dušan Knežević
Phone: +381 18 415 05 55
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: office@nis-airport.com

Kancelarija direktora

šef kancelarije
Danijela Igić
Telefon: +381 18 415 05 55
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: digic@nis-airport.com

saradnik za odnose sa javnošću
Ivanka Stanisavljević
E-mail: istanisavljevic@nis-airport.com

Poslovi bezbednosti

rukovodilac
Radmila Nerandžić
E-mail: rnerandzic@nis-airport.com

Pravni, opšti i kadrovski poslovi i poslovi javnih nabavki

rukovodilac
Dragoslava Marković
E-mail: dmarkovic@nis-airport.com

Poslovi finansija i računovodstva

rukovodilac
Biljana Stojanović
E-mail: bstojanovic@nis-airport.com

Poslovi razvoja i investicija

rukovodilac
Andrijana Cvetanović
E-mail: acvetanovic@nis-airport.com

Poslovi logistike

rukovodilac
Nebojša Stojanović
E-mail: nstojanovic@nis-airport.com

Sektor operativnih poslova

direktor sektora
Mladen Stanković
E-mail: mstankovic@nis-airport.com

šef smene aerodroma
Dragana Dimitrov
E-mail: operations@nis-airport.com

Sektor obezbeđivanja u vazduhoplovstvu

direktor sektora
Živojin Tasić
E-mail: ztasic@nis-airport.com

Back to Top