Javne nabavke 2017. godine

Ustupanje ljudskih resursa,Partija 1: Ustupanje ljudskih resursa na poslovima obezbeđenja
Partija 2: Ustupanje ljudskih resursa na ostalim poslovima

Rendgen uređaj za pregled obezbeđivanja ručnog prtljaga i stvari

Uređaj za detekciju eksploziva

Gorivo

Računarska oprema, partija 1: Oprema za nadogradnju check – in šaltera – BTP (Bag Tag) – štampači

Sredstva za održavanje higijene

Viljuškar

Osiguranje, po partijama

Agregat za snabdevanje vazduhoplova (GPU)

Izrada  tehničke dokumentacije za adaptaciju i dogradnju terminalne zgrade

Traktori za vuču aerodromske opreme i održavanje aerodromskog kompleksa

Izrada  tehničke dokumentacije za adaptaciju i dogradnju terminalne zgrade, JN 13/2017

Ograda perimetra

 

 

 

Back to Top