Javne nabavke 2019. godine

Kancelarijski i štampani kancelarijski materijal, po partijama, jn br. 1/2019

Računarska oprema i periferni uređaji, jn br. 2/2019

Izgradnja ograde duž kompleksa aerodroma, jn br. 3/2019

        Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva

Usluge obučavanja iz oblasti obezbeđivanja, partija 1. 5/2019

Patrolni put duž kompleksa aerodroma 4/2019

Zaštitna odela za prilaz vatri i rad sa opasnim materijama 6/2019

Potrošni materijali za održavanje objekata, po partijama 7/2019

Kolica za prevoz rasutog prtljaga 9/2019

 

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top