Javne nabavke 2019. godine

Kancelarijski i štampani kancelarijski materijal, po partijama, jn br. 1/2019

Računarska oprema i periferni uređaji, jn br. 2/2019

Izgradnja ograde duž kompleksa aerodroma, jn br. 3/2019

        Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva

Usluge obučavanja iz oblasti obezbeđivanja, partija 1. 5/2019

Patrolni put duž kompleksa aerodroma 4/2019

Zaštitna odela za prilaz vatri i rad sa opasnim materijama 6/2019

Potrošni materijali za održavanje objekata, po partijama 7/2019

Kolica za prevoz rasutog prtljaga 9/2019

Osiguranje 12/2019

Usluge obučavanja iz oblasti obezbeđivanja 13/2019

Oprema za spasilačko vatrogasnu službu 11/2019

Boje i lakovi (partija 1) 14/2019

Izrada projekata na nivou Preduzeća, Partija 1 – Usluga izrade saobraćajne analize Aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš za potrebe povećanja kapaciteta zgrade terminala i platforme

Radna i zaštitna odeća, obuća i sredstva 15/2019

Usluge obučavanja iz oblasti obezbeđivanja, partija 4-Usluge obučavanja iz oblasti obezbeđivanja 3 17/2019

Izrada projekata na nivou Preduzeća, Partija 1 – Usluga izrade saobraćajne analize Aerodroma „Konstantin Veliki“ Niš za potrebe povećanja kapaciteta zgrade terminala i platforme ,JNMV br.   18/2019

Zalivanje pukotina poletno sletne staze

Radna i zaštitna odeća, obuća i sredstva, partija 4 – Lična zaštitna oprema za vatrogasce 19/2019

Potrošni materijal uređaja za pregled obezbeđivanja, partija 1 – Potrošni materijal uređaja za pregled obezbeđivanja 1 20/2019

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top