Javne nabavke 2016. godine

Kompjuterska oprema partija 1: Štampači

Gorivo JN 02/2016

Osiguranje, partija 1: Usluge osiguranja od odgovornosti

Usluga izrade projektne dokumentacije, partija 1: Izrada projekta saobraćajno tehničko tehnološkog projekta razvoja putničkog terminala Aerodrom

HTZ oprema, radna oprema JN 05/2016

Tunel, JN 06/2016

Šumski tarup

Ustupanje ljudskih resursa za obavljanje poslova obezbeđenja i čišćenja

Energetska sanacija krova, JN 10/2016

Kompjuterska oprema, partija 2: Kompjuteri, monitori i ostala oprema

Mehanizam za automatsko pokretanje vrata sa vazdušnim zavesama, partija 1: Mehanizam za automatsko pokretanje vrata, partija 2: Vazdušne zavese

Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe JP „Aerodrom Niš“Niš, partija 1: Saobraćajno tehničko tehnološki projekat adaptacije postojećeg putničkog terminala Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu

Bacač uree i fluida za odleđivanje poletno sletne staze

Adaptacija i proširenješaltera za registraciju putnika i prtljaga.
partija 1: Adaptacija šaltera za registraciju putnika i prtljaga i partija 2: Proširenje trakastih transportera za registraciju prtljaga.

Električna energija JN 15/2016

Fluid, Partija 1: Fluid za odleđivanje poletno – sletne staze, Partija 2: Fluid za odleđivanje vazduhoplova.

Urea

Montažno demontažno skladište za smeštaj aerodromske opreme i posebnog tereta

Izrada pripremlјenog parkinga za naplatu putničkih motornih vozila

Fluid   Partija 1: Fluid za odleđivanje poletno – sletne staze

Održavanje sistema svetlosnog obeležavanja

Uređaj za detekciju eksploziva u tečnostima

 

 

 

Back to Top