Centar za obuku

a10rs

Aerodrom Niš posvećuje veliku pažnju edukaciji i profesionalnom unapredjenju zaposlenih u oblasti vazduhoplovstva.

U sklopu aerodroma od 2006 godine, postoji centar za obuku vatrogasno-spasilačkoga9rs osoblja na aerodromima, licenciran od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Školski centar je dobio saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva  Države Srbije na osnovu pregleda Nastavnog plana i programa, Pravilnika o radu školskog centra, spiska nastavnog osoblja, učionica za izvođenje teorijske obuke, učila, nastavnih sredstava i pomagala i poligona za praktičnu obuku.

Na osnovu nastavnog plana i programa, školski centar JP “Aerodrom Niš” organizuje obuku i izdaje potvrde za

  1. Profesionalnog vatrogasca
  2. Pomoćno osoblje
  3. Komandira vatrogasne jedinice
  4. Instruktora

a7rsPravilnikom školskog centra JP “Aerodrom Niš” Niš, preciziran je rad školskog centra, način polaganja i izdavanje potvrda, koje su priznate na drugim aerodromima.

Nastavno osoblje školskog centra odobreno je od strane Direktorata a pri izboru ovog osoblja velika pažnja je posvećena iskustvu koje predavači imaju na ovim poslovima, školskoj spremi i zahtevima  koji su zakonski precizirani.

 

 

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2020. godinu:

 

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

 

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  pomoćnog  osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  profesionalni vatrogasac

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  komandir vatrogasne jedinice

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  instruktor

 

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti komandir vatrogasne jedinice

 

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  pomoćnog  osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  profesionalni vatrogasac

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  komandir vatrogasne jedinice

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  instruktor

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2021. godinu:

 01.03.2021 – 26.03.2021 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti  – pomoćno osoblje

01.03.2021 – 26.03.2021 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti – profesionalni vatrogasac

01.03.2021 – 26.03.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti – pomoćno osoblje

01.03.2021 – 2.04.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti – profesionalni vatrogasac

01.03.2021 – 2.04.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti -komandir vatrogasne jedinice

01.03.2021 – 26.03.2021 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti -komandir vatrogasne jedinice

01.03.2021 – 2.04.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti -instruktor

 30.8.2021 – 24.9.2021 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti – pomoćno osoblje

30.8.2021 – 24.9.2021 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti  – profesionalni vatrogasac

30.8.2021 – 24.9.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti – pomoćno osoblje

30.8.2021 – 24.9.2021 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti – profesionalni vatrogasac

Back to Top