Menadžment

Direktor

Vladica Đurđanović
Telefon: +381 18 415 05 55
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: vdjurdjanovic@nis-airport.com

Kancelarija direktora

šef kancelarije
Danijela Igić
Telefon: +381 18 415 05 55
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: digic@nis-airport.com

sistem inženjer
Milutin Brković
Telefon: +381 18 415 05 60
E-mail: mbrkovic@nis-airport.com

saradnik za marketing i odnose sa javnošću
Ivanka Stanisavljević
Telefon: +381 18 415 05 73
E-mail: istanisavljevic@nis-airport.com

saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove
Slobodanka Savić
Telefon: +381 18 415 05 45
E-mail: ssavic@nis-airport.com

Delatnost bezbednosti

safety manager
Radmila Nerandžić
Telefon: +381 18 415 05 59
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: rnerandzic@nis-airport.com

Sektor operativnih poslova

direktor sektora
Mladen Stanković
Telefon: +381 18 415 05 57
E-mail: mstankovic@nis-airport.com

rukovodilac operativnih poslova:
Dragana Dimitrov
Telefon: +381 18 415 05 56
Fax: +381 18 458 58 58
E-mail: ddimitrov@nis-airport.com

Sektor poslova logistike

direktor sektora
Živojin Tasić
Telefon: +381 18 415 05 46
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: ztasic@nis-airport.com

Delatnost javnih nabavki i ostalih nabavki

rukovodilac
Dragoslava Marković
Telefon: +381 (0)18 415 05 65
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: dmarkovic@nis-airport.com

Delatnost razvoja i investicija

rukovodilac
Andrijana Cvetanović
Telefon: +381 18 415 05 46
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: acvetanovic@nis-airport.com

Delatnost finansija

šef službe finansija i računovodstva
Biljana Stojanović
Telefon: +381 18 415 05 49
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: bstojanovic@nis-airport.com

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top