Menadžment

VD direktora

Dušan Knežević
Telefon: +381 18 415 05 55
Fax: +381 18 458 30 03
E-mail: office@nis-airport.com

Poslovodstvo

Pomoćnik direktora za operativne poslove i upravljanje bezbednošću
Aleksandar Nikolajević
E-mail: anikolajevic@nis-airport.com

Savetnik
Radisav Radojković
E-mail: office@nis-airport.com

Služba zemaljskog opsluživanja

Rukovodilac
Mladen Stanković
E-mail: groundhandling@nis-airport.com

Služba tehničkog održavanja

Rukovodilac
Zoran Kocić
E-mail: zkocic@nis-airport.com

SVS, KDK i FO

Rukovodilac
Živojin Tasić
E-mail: security@nis-airport.com

Služba pravnih i kadrovskih poslova

Rukovodilac
Slobodanka Savić
E-mail: ssavic@nis-airport.com

Služba finansijskih i komercijalnih poslova

Rukovodilac
Marija Dimitrijević
E-mail: finansije@nis-airport.com

Služba upravljanja operacijama

Rukovodilac
Saša Dimitrijević
E-mail: operations@nis-airport.com

Kargo služba

Rukovodilac
Bojan Stanojević
E-mail: bstanojevic@nis-airport.com

Služba RCT i PT

Rukovodilac
Miodrag Jocić
E-mail: mjocic@nis-airport.com

Poslovi razvoja i investicija

Rukovodilac
Andrijana Cvetanović
E-mail: acvetanovic@nis-airport.com

Interni revizor

Nataša Radojković
E-mail: nradojkovic@nis-airport.com

PR i marketing

Ivanka Stanisavljević
E-mail: istanisavljevic@nis-airport.com
marketing@nis-airport.com

Back to Top