Ručni prtljag

Ručni prtljag putnik nosi sa sobom u avion. Avio-kompanije određuju količinu, težinu i dimenziju ručnog prtljaga. Na internet stranici avio-kompanije koju ste izabrali, proverite ograničenja, težine i količine ručnog prtljaga koji ste odabrali za let.

Kategorije predmeta koje je zabranjeno unositi u avion:
• vatreno oružje i ostali predmeti koji mogu izbacivati projektile i izazvati ozbiljnu povredu;
• oštri / šiljasti predmeti s oštricom ili zašiljenim vrhom koji mogu uzrokovati ozbiljne povrede;
• alati koji se mogu upotrebiti za nanošenje ozbiljnih povreda ili za pretnju sigurnosti aviona;
• tupi predmeti koji mogu uzrokovati ozbiljne povrede kad se njima udara;
• eksplozivi, zapaljive materije i naprave koje mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili pretnju sigurnosti aviona;
• hemikalije i otrovne materije.

Putnici mogu nositi gore navedene tečnosti ukoliko su adekvatno upakovane u registrovanom prtljagu. Za više informacija raspitajte se kod izabrane avio-kompanije ili na aerodromu kod aerodromskog osoblja.

Avio-kompanije određuju količinu, masu i dimenzije ručnog prtljaga koji se besplatno prevozi. Sve iznad propisanih karakteristika ručnog prtljaga se dodatno naplaćuje. Informacije o iznosima i uslovima koji se primenjuju za prevoz viška prtljaga možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

U cilju zaštite i bezbednosti putnika ograničena je količina tečnosti, gelova i aerosoli koji se smeju nositi u ručnom prtljagu. Tu se ubrajaju: pića, ulja, parfemi, losioni, gelovi, mešavine tečnosti i čvrstih materija, sadržaji boca pod pritiskom kao što su pene za brijanje, razni gelovi, paste za zube, dezodoransi, parfemi i ostali predmeti sličnog sadržaja.

U ručnom prtljagu, tečnosti, gelovi i aerosoli mogu se prenositi ukoliko su upakovani u providne kese u pojedinačnom pakovanju od 100ml, ukupne količine 1000ml po putniku (videti sliku u nastavku). Jedan putnik sme da ima najviše jednu kesu, propisanih dimenzija, sa tečnostima, gelovima i aerosolima

NAPOMENA: Iz bezbednosnih razloga na Aerodromu „Konstantin Veliki“ Niš, prethodno ograničenje po pitanju zapremine tečnosti i načina pakovanja važi i za tečnosti koje se koriste u medicinske svrhe ili zbog posebnih prehrambenih zahteva, uključujući i dečju hranu (videti sliku u nastavku).

Strogo je zabranjeno na aerodromu ostavljati prtljag bez nadzora!

SR

Back to Top