Pasoška kontrola

Pasoška kontrola se nalazi na izlazu i ulazu u zemlju.

U odlasku, pasoška kontrola se nalazi odmah nakon bezbednosne kontrole na ulazu u putničku čekaonicu (eng. gate).

U dolasku, pasoška kontrola se nalazi odmah po ulasku u terminalnu zgradu.

Dokumentacija koja je potrebna za let zavisi od zemlje u koju letite. Više informacija u vezi sa dokumentima prilikom putovanja u inostranstvo i viznim režimom možete potržiti u izabranoj avio-kompaniji, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu države u koju putujete.

Prilikom planiranja putovanja obavezno proverite datum važenja ličnog dokumenta i raspitajte se o potrebnim novčanim sredstvima za putovanje.

Ukoliko prilikom putovanja presedate, raspitajte se da li su Vam potrebne tranzitne vize. Takođe, raspitajte se o potrebnoj dokumentaciji ukoliko u inostranstvo putujete sa maloletnom osobom.

Za putovanje u Srbiju, na internet prezentaciji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije možete pronaći informacije o opštim uslovima i viznom režimu. Detaljne informacije možete dobiti u ambasadi, konzulatu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u nerezidencijalnoj osnovi u inostranstvu.

Back to Top