Prilikom registracije za let, putnik predaje prtljag čija dozvoljena besplatna težina zavisi od avio-kompanije i klase prevoza.

Svoj prtljag, zaključan, obeležen nalepnicom ili priveskom sa imenom i adresom, nemojte ostavljati bez nadzora do predaje na šalteru za registraciju putnika. Pri predaji prtljaga na šalteru, dobićete potvrdu o predaji prtljaga u vidu nalepnice.

Savetujemo Vam da ne preuzimate i ne predajete tuđ prtljag kao svoj, zbog stvari koje bi Vam mogle ugroziti bezbednost ili Vas izložiti zakonskoj odgovornosti.

Ručni (kabinski) prtljag koji unosite sa sobom u putničku kabinu mora biti stalno pod vašim nadzorom.

Svaka avio kompanija zasebno propisuje veličinu i težinu prtljaga koji je dozvoljena za unos u kabinu. Prilikom kupovine avio-karte obavezno se detaljnije raspitajte o dozvoljenoj težini i veličini kabinskog prtljaga.

Težina i dimenzije ručnog prtljaga su ograničene. Obično je maksimalna težina u rasponu od 5 do 10 kg, a zbir širine, visine i dužine ne sme da prelazi 115 cm.

Back to Top