Javne nabavke 2013. godine

Javna nabavka male vrednosti 6/2013 –radna odela i oprema

Javna nabavka male vrednosti 7/2013 –kompjuterska oprema

Javna nabavka male vrednosti 8/2013 –usluge održavanja sistema svetlosnog obeležavanja

Javna nabavka male vrednosti 9/2013 – usluge održavanja informacionog sistema

Javna nabavka male vrednosti 10/2013 – usluge održavanja sistema svetlosnog obeležavanja

Javna nabavka male vrednosti 11/2013 – ulja i maziva

Javna nabavka otvoreni postupak 03/2013 – gorivo

Javna nabavka male vrednosti 12/2013 – boje, lakovi i ostala hemijska roba

Javna nabavka male vrednosti 13/2013-kancelarijski materijal

 

Javna nabavka male vrednosti 14/2013 – revizija poslovanja

 

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top