Javne nabavke 2018. godine

Kancelarijski i štampani materijal

Rendgen uređaj za pregled obezbeđivanja prtljaga i stvari

Računarska oprema, partija 1 – Oprema za check-in šaltere, boarding pass i baggage tag štampači

Svabovi za ETD, po partijama

Građevinski materijali, partija 1 – Bitumen i hladni bitumenski premaz

Građevinski materijali, partija 2 – Armirano betonske ploče za pokrivanje odvodnih kanala poletno-sletne staze Aerodroma Niš

Svabovi za ETD, po partijama

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema, partija1 – Izolacioni aparati

Usluga osiguranja, po partijama

Radna i zaštitna odeća, obuća i sredstva, partija 1 – Lična zaštitna oprema za vatrogasce

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema, partija 1 – Izolacioni aparati

Računarska oprema, partija 2 Bar-kod čitači za gate šaltere

 

 

 

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top