Centar za obuku

a10rs

Aerodrom Niš posvećuje veliku pažnju edukaciji i profesionalnom unapredjenju zaposlenih u oblasti vazduhoplovstva.

U sklopu aerodroma od 2006 godine, postoji centar za obuku vatrogasno-spasilačkoga9rs osoblja na aerodromima, licenciran od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Školski centar je dobio saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva  Države Srbije na osnovu pregleda Nastavnog plana i programa, Pravilnika o radu školskog centra, spiska nastavnog osoblja, učionica za izvođenje teorijske obuke, učila, nastavnih sredstava i pomagala i poligona za praktičnu obuku.

Na osnovu nastavnog plana i programa, školski centar JP “Aerodrom Niš” organizuje obuku i izdaje potvrde za

  1. Profesionalnog vatrogasca
  2. Pomoćno osoblje
  3. Komandira vatrogasne jedinice
  4. Instruktora

a7rsPravilnikom školskog centra JP “Aerodrom Niš” Niš, preciziran je rad školskog centra, način polaganja i izdavanje potvrda, koje su priznate na drugim aerodromima.

Nastavno osoblje školskog centra odobreno je od strane Direktorata a pri izboru ovog osoblja velika pažnja je posvećena iskustvu koje predavači imaju na ovim poslovima, školskoj spremi i zahtevima  koji su zakonski precizirani.

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2016. godinu:

28.03.2016 – 01.04.2016.godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

28.03.2016 – 01.04.2016.godine – obuka za produženje  licence profesionalni vatrogasac

19.09.2016 – 07.10.2016 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

19.09.2016 – 07.10.2016 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2017. godinu:

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

09.03.2017 – 13.04.2017 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

25.09.2017 – 20.10.2017 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

25.09.2017 – 20.10.2017 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2018. godinu:

 

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

22.02.2018 – 23.03.2018 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

03.09.2018 – 05.10.2018 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

03.09.2018 – 05.10.2018 godine  – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

03.09.2018 – 05.10.2018 godine  – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2019. godinu:

 

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za produženje licence pomoćnog osoblja

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za produženje licence profesionalni vatrogasac

 

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence pomoćnog  osoblja

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence komandir vatrogasne jedinice

11.03.2019 – 12.04.2019 godine – obuka za sticanje licence instruktor

 

23.09.2019 – 25.10.2019 godine  – obuka za sticanje licence pomoćnog osoblja

23.09.2019 – 25.10.2019 godine  – obuka za sticanje licence profesionalni vatrogasac

 

Raspored obuka vatrogasno-spasilačkog osoblja za 2020. godinu:

 

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

 

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  pomoćnog  osoblja

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  profesionalni vatrogasac

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  komandir vatrogasne jedinice

02.03.2020 – 27.03.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  instruktor

 

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti pomoćnog osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti profesionalnih vatrogasaca

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za produženje potvrde o obučenosti komandir vatrogasne jedinice

 

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  pomoćnog  osoblja

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  profesionalni vatrogasac

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  komandir vatrogasne jedinice

05.10.2020 – 30.10.2020 godine – obuka za sticanje potvrde o obučenosti  instruktor

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top