Radne biografije

RADNE BIOGRAFIJE NADZORNOG ODBORA; DIREKTORA I DIREKTORA SEKTORA

NADZORNI ODBOR:

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
DEJAN DIMITRIJEVIĆ
Dejan Dimitrijević, rođen je u Nišu 1979. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Elektronskom fakulteu Univerziteta u Nišu, na smeru Telekomunikacije.

Profesionalnu karijeru je započeo 2004. godine u oblasti informacionih tehnologija. Bio je zadužen za projektovanje i implementaciju informacionog sistema ProCredit banke u periodu 2006 – 2012. godine.

Od 2012. godine bio je angažovan u JKP Parking servis – Niš, na pozicijama rukovodioca Službe za IT i odnose sa javnošću, rukovodioca Službe za IT i transport, zamenika direktora, kao i na mestu izvršnog direktora. Tokom navedenog pereoda, značajno je unapredio organizaciju rada i poslovanje preduzeća.

Od oktobra 2017. obavlja funkciju direktora JKP Parking servis – Niš.

Član je Inženjerske komore Srbije.
Objavio je više naučno-stručnih radova iz oblasti informacionih tehnologija, saobraćaja, menadžmenta i korporativnog upravljanja.

ČLAN NADZORNOG ODBORA
ZORICA MILIĆEVIĆ
Rođena je 27. maja 1964. godine u Beogradu.
Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1988.godine, položila je pravosudni ispit.
Završila je kurs „Nova generacija profesionalaca u vazduhoplovstvu – kurs ICAO i Waterlo Univerziteta, ICAO Regionalni seminar „Implementacija olakšica“, Osnovni kurs i specijalističke kurseve medijacije.
U periodu od 1988-2016  bavila se advokaturom.
Obavlja poslove samostalnog savetnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe.

Govori engleski jezik.
Udata je, majka dvoje dece.

ČLAN NADZORNOG ODBORA
DANICA USKOKOVIĆ
Završila je Gimnaziju „Sveti Sava“ u Požegi, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 8,25. Završila je master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Trgovinskopravni modul, sa prosečnom ocenom 9.25.

U periodu od decembra 2012. do aprila 2014. godine, obavljala je poslove u Odeljenju za građevinske poslove i Odeljenju za energetsku efikasnost i građevinske proizvode u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, a od aprila 2014. obavlja poslove u Sektoru za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ipistivač je u Inženjerskoj komori Srbije u Komisiji za polaganje stručnog ispita za elektortehničku struku za opšti deo, od 4. maja 2018. godine.

Govori engleski jezik.

ČLAN NADZORNOG ODBORA
TANJA IVANOVIĆ
Rođena je 1986. godine.
Završila je srednju školu „Petar Drapšin“ u Beogradu 2005.  godine.
Diplomirala je 2010. godine na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, modul Vazdušni saobraćaj i transport, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 8,43.
Završila je 2012. godine master akademske studije na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek za Vazdušni saobraćaj i transport, sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,89.
Od avgusta 2014. godine u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe obavlja poslove samostalnog savetnika.

Učestvovala je u radu:
–  Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta,
–  Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
–  Nacionalnog komiteta za bezbednost u vazduhoplovstvu
–  Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju

Bila je član:
– Potkomiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
– Radne grupe za izradu Zakona o vazdušnom saobraćaju
– Radnih grupa za izradu podzakonskih akata

Učestvovala je u Tvining projektu „Jačanje administrativnih kapaciteta transportnog sektora u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i nadležnim institucijama“

Govori engleski jezik.
Udata je, majka dvoje dece.

ČLAN NADZORNOG ODBORA-PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH
ŽIVOJIN TASIĆ
Rođen je 18. oktobra 1979. godine u Nišu.
Fakultet: Visoka škola strukovnih studija Blace – diplomirao 2009.godine, visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije.
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment Niš, diplomirao 2011.godine – specijalista strukovni menadžer iz oblasti saobraćaja.
Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd – master menadžer iz oblasti industrijsko ekonomskog menadžmenta.
Radno iskustvo: JP “Aerodrom Niš” Niš – od 2003. godine. Trenutno obavlja poslove na poziciji direktora poslova logistike. Predsednik Nadzornog odbora JKP “Naisus” u dva mandata.

VD DIREKTORA
DUŠAN KNEŽEVIĆ
Rođen je 25. februara 1985. godine u Nišu.
Srednju školu završio je u SAD – Kaahumanu Hou Christian School, Kahului , Hawaii
Završio je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek – vazdušni, po zanimanju je diplomirani saobraćajni inženjer.

Radno iskustvo:
JP „Aerodroma Niš“ Niš
– stjuard : novembar 2012. godine – april 2013. Godine
– kontrolor opsluživanja vazduhoplova i balanser vazduhoplova: maj 2013.godine – novembar 2013.godine
Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju
–saradnik u nastavi: novembar 2012.godine – januar 2014. godine
Škola letenja RF ,,AERO”
– direktor teoretske obuke: septembar 2013.godine – jun 2016.godine
Niš Express AD
– šef operative: april 2014.godine – jul 2014.godine
JP „Aerodroma Niš“ Niš
– rukovodilac operatinih poslova (šef smene aerodroma): mart 2015.godine – januar 2017.godine
– Šef službe zemaljskog opsluživanja: januar 2017.godine

 

Back to Top