Radne biografije

RADNE BIOGRAFIJE NADZORNOG ODBORA; DIREKTORA I DIREKTORA SEKTORA

NADZORNI ODBOR:
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PROF. DR RADOSLAV BUBANJ
Rođen je 14. avgusta 1943. godine u Nišu, gde je završio osnovnu i srednju školu.
Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu završio je 1969. godine, a 1976. godine je magistrirao na istom fakultetu.
Doktorsku disertaciju iz uže naučne oblasti biomehanike odbranio je na Filozofskom fakultetu-odseku za fizičku kulturu Univerziteta u Nišu, 1981. godine.
Rektor Univerziteta u Nišu bio je od 2006. do 2009. godine.
Redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu bio je do 30.09.2010. godine.
Penzioner je od 2010. godine.
Predsednik je Nadzornog odbora JP „Aerodrom Niš“ Niš od 02.10.2013. godine.
Detalji radne biografije nalaze se na sledećem linku: Wikipedia

ČLAN NADZORNOG ODBORA-PREDSTAVNIK OSNIVAČA
JOCIĆ MILOŠ
Rođen je 17.10.1985. godine u Nišu, naselje Nikola Tesla, ul. Rade Končara br.7, Opština Niška Banja.
Januara 2012. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Od marta 2012. godine, zaposlen je u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ u Gornjoj Toponici, Niš na poslovima javnih nabavki.
Od marta 2016. godine, nakon formiranja Odseka interne revizije u Bolnici obavlja poslove internog revizora u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“ u Gornjoj Toponici, Niš.
Oženjen je suprugom Vanjom i otac dvoje dece.

ČLAN NADZORNOG ODBORA-PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH
TASIĆ ŽIVOJIN
Rođen je 18.10.1979. godine u Nišu.
Fakultet: Visoka škola strukovnih studija Blace – diplomirao 2009.godine, visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije.
Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment Niš, diplomirao 2011.godine – specijalista strukovni menadžer iz oblasti saobraćaja.
Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd – master menadžer iz oblasti industrijsko ekonomskog menadžmenta.
Radno iskustvo: JP “Aerodrom Niš” Niš – od 2003. godine. Trenutno obavlja poslove na poziciji direktora poslova logistike. Predsednik Nadzornog odbora JKP “Naisus” u dva mandata.

DIREKTOR
ĐURĐANOVIĆ VLADICA
Rođen je 12.10.1959. godine u Nišu.
Završio je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, po zanimanju je diplomirani saobraćajni inženjer.
Kod „Železnice Srbije“ AD Beograd bio je zaposlen od 1984. do 2014. godine, a od oktobra 2014. godine je direktor JP „Aerodorm Niš“ Niš

DIREKTOR SEKTORA OPERATIVNIH POSLOVA
STANKOVIĆ MLADEN
Rođen je 02.04.1988. godine u Podgorici (Republika Crna Gora).
Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio je u Nišu.
Završio je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu kao student generacije odseka za vazdušni saobraćaj i transport. Po zanimanju je master inženjer saobraćaja.
U radnom odnosu kod JP „Aerodrom Niš“ Niš je od 2013. godine.

DIREKTOR SEKTORA LOGISTIKE
TASIĆ ŽIVOJIN
Rođen je 18.10.1979. godine u Nišu.
Završio je master akademske studije drugog stepena na Univerzitetu Union Beograd na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Beograd.
Najpre je obavljao poslove u privatnom sektoru, a od 2003. godine je u radnom odnosu kod JP „Aerodrom Niš“ Niš.

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top