Odnosi sa javnošću

Ivanka Stanisavljević
Saradnik za marketing i odnose sa javnošću

Telefon: +381(0) 18 415 05 73
Fax: +381(0) 18 4583 003
e-mail: press@nis-airport.com

 

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top