Odnosi sa javnošću

Ivanka Stanisavljević
Saradnik za marketing i odnose sa javnošću

Telefon: +381(0) 18 415 05 73
Fax: +381(0) 18 4583 003
e-mail: press@nis-airport.com

 

Back to Top