Boravak u EU

Ukoliko planirate da boravite u državi članici EU u trajanju ne više od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, što podrazumeva period od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka, za ulazak državljana trećih zemalja važi sledeće pravilo:

  • Njegova validnost se treba produžiti najmanje 3 meseca nakon nameravanog datuma polaska sa teritorije države članice.

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top