Smanjena pokretljivost

Ako je Vaša pokretljivost smanjena i potrebna su Vam invalidska kolica za vreme putovanja, morate obavestiti izabranu avio-kompaniju o Vašem nivou pokretljivosti već prilikom pravljenja rezervacije. Ako putujete ličnim invalidskim kolicima, prilikom rezervacije potrebno je obavestiti o njihovoj težini, dimenzijama i specifikacijama (npr. sklopiva/nesklopiva, sportska/električna), kao i o vrsti baterije koju koriste električna kolica (”suva“, “mokra” ili “gel” baterija). Po dolasku na aerodrom, molimo Vas kontaktirajte šalter za registraciju putnika, kako bi Vam omogućili adekvatnu pomoć i uslugu.

Aerodromska infrastruktura prilagođena je osobama sa smanjenom pokretljivošću. Prolazi za osobe sa smanjenom pokretljivošću označeni su međunarodnim simbolom za invalidska kolica i imaju prioritet.

Prilikom ukrcavanja ili iskrcavanja putnika sa smanjenom pokretljivošću potrebno je prebaciti se iz Vaših kolica ili aerodromskih invalidskih kolica u specijalna uska kolica koja mogu proći između sedišta u avionu. Vaša kolica će biti spakovana u prostor za registrovan prtljag u avionu i biće Vam na raspolaganju odmah po sletanju na aerodrom opredeljenja.

Pomoć putnicima oštećenog sluha ili vida pruža se bez naplate. Molimo Vas da pri rezervaciji izabranoj avio-kompaniji naglasite da Vam je potrebna dodatna pomoć, kako bi prilikom boravka na aerodromu i tokom putovanja bili adekvatno zbrinuti.

Lekarsko odobrenje potrebno je za putnike koji spadaju u neku od sledećih kategorija:

  • putnici s akutnim zdravstvenim problemima (npr. nedavni srčani ili moždani udar)
  • putnici s ozbiljnim prelomima ruku ili nogu u gipsu
  • putnici koji su nedavno podvrgnuti nekoj operaciji
  • putnici kojima se manifestovala ozbiljna bolest u nekoliko prethodnih nedelja
  • putnici koji putuju u ležećem položaju (strecher passengers)
  • putnici kojima je potreban dodatni kiseonik ili drugi medicinski uređaj u avionu
  • putnici koji putuju zbog lečenja

Niskotarifne avio-kompanije ne pružaju usluge prevoza putnika na nosilima.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte izabranu avio-kompaniju ili agenciju kod koje kupujete kartu.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava povređena, posetite sledeći link

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top