Bezbednosna kontrola

Bezbednosna kontrola se nalazi na ulazu u putničku čekaonicu (eng. gate).
Putnici prolaze kroz metal-detektorska vrata, dok se ručni prtljag i stvari pregledaju na rengen uređaju. Prilikom prolaska kroz bezbednosnu kontrolu putnici treba da izvade sve metalne stvari, kao i stvari poput mobilnog telefona, laptopa i odlože ih u plastičnu posudu. Takođe, skida se jakna ili kaput i u zavisnosti od slučaja i cipele.

Ukoliko imate ugrađen metalni implantat, prilikom ručne kontra-diverzione bezbednosne kontrole, obavezno je pokazati medicinsku dokumentaciju. U slučaju da se metalni predmet koristi kao protetičko sredstvo, pregled putnika vrši se u posebnoj, za to predviđenoj kabini.

Ukoliko imate pejsmejker ili drugi razlog zbog koga prolazak kroz metalna-detektorska vrata može izazvati zdravstvene tegobe, molim Vas da to saopštite službeniku pre bezbednosnog pregleda.

U ručnom prtljagu, tečnosti, gelovi i aerosoli mogu se prenositi ukoliko su upakovani u providne kese u pojedinačnom pakovanju od 100ml, ukupne količine 1000ml po putniku. Providne kese za pakovanje možete da tražite od aerodromskog osoblja.

Molimo Vas da se pridržavate ograničenja prilikom prenosa predmeta i prtljaga čije nošenje u prtljagu nije dozvoljeno. Više o dozvoljenim predmetima možete pogledati na kartici “Prtljag” ili da se informišete na aerodromu kod aerodromskog osoblja.

Tokom prolaska kroz besbednosnu kontrolu neophodno je striktno slediti uputstva službenika.

Vazduhoplovaca 24,18000 Niš, Srbija
Faks: +381 (0)18 4583 003
E-mail: office@nis-airport.com

Back to Top