Bezbednosna kontrola

Bezbednosna kontrola se nalazi na ulazu u putničku čekaonicu (eng. gate).
Putnici prolaze kroz metal-detektorska vrata, dok se ručni prtljag i stvari pregledaju na rengen uređaju. Prilikom prolaska kroz bezbednosnu kontrolu putnici treba da izvade sve metalne stvari, kao i stvari poput mobilnog telefona, laptopa i odlože ih u plastičnu posudu. Takođe, skida se jakna ili kaput i u zavisnosti od slučaja i cipele.

Ukoliko imate ugrađen metalni implantat, prilikom ručne kontra-diverzione bezbednosne kontrole, obavezno je pokazati medicinsku dokumentaciju. U slučaju da se metalni predmet koristi kao protetičko sredstvo, pregled putnika vrši se u posebnoj, za to predviđenoj kabini.

Ukoliko imate pejsmejker ili drugi razlog zbog koga prolazak kroz metalna-detektorska vrata može izazvati zdravstvene tegobe, molim Vas da to saopštite službeniku pre bezbednosnog pregleda.

U ručnom prtljagu, tečnosti, gelovi i aerosoli mogu se prenositi ukoliko su upakovani u providne kese u pojedinačnom pakovanju od 100ml, ukupne količine 1000ml po putniku. Providne kese za pakovanje možete da tražite od aerodromskog osoblja.

Molimo Vas da se pridržavate ograničenja prilikom prenosa predmeta i prtljaga čije nošenje u prtljagu nije dozvoljeno. Više o dozvoljenim predmetima možete pogledati na kartici “Prtljag” ili da se informišete na aerodromu kod aerodromskog osoblja.

Tokom prolaska kroz besbednosnu kontrolu neophodno je striktno slediti uputstva službenika.

Back to Top