Carinska kontrola se nalazi pre pasoške kontrole u odlasku iz zemlje, i nakon pasoške kontrole u dolasku u zemlju.

Ukoliko u dolasku u zemlju posedujete robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina ili robu čiji uvoz nije dozvoljen koristite označen “crveni prolaz” nakon pasoške kontrole. U suprotnom koristite “zeleni prolaz”.

Posebne dozvole su potrebne za uvoz ili izvoz kućnih ljubimaca, sirovima životinjskog porekla, umetnička dela, antikviteta i amaterske radio-stanice.

Zabrana uvoza ili izvoza odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i “piratsku” robu.

Detaljnije informacije u vezi sa carinskim propisima, kao i pravima i obavezama putnika možete pronaći na Internet stranici Uprave carine Republike Srbije. Dok informaciije o ograničenjima prilikom ulaska u zemlju u koju putujete možete potražiti u Upravi carina države u koju putujete.

Back to Top