Pristupna kontrola

Pristupna kontrola predstavlja sistem organizacije lakšeg i bržeg pristupa odlazećih putnika zoni bezbednosne kontrole, kao i pasoškoj i carinskoj kontroli. Na pultu pristupne kontrole putnik treba da pokaže kupon za ukrcavanje u avion (eng. boarding pass) i validan lični dokument. Aerodromsko osoblje vrši kontrolu ručnog prtljaga, dimenzije i količinu, nakon čega upućuje putnika na bezbednosnu kontrolu.

Prednost u redu na pristupnoj kontroli imaju roditelji sa bebama do 2 godine i putnici
u pratnji aerodromskog osoblja koji pripadaju kategoriji putnika sa posebnim potrebama.

Back to Top