Robno – carinski terminal

JP „Aerodrom Niš“ Niš raspolaže robno – carinskim terminalom na kome se smeštaju teška teretna i putnička vozila pod carinskim nadzorom.

Poslovnim partnerima (pravnim i fizičkim licima) nudimo efikasno i odgovorno izvršavanje preuzetih obaveza u sledećem asortimanu usluga:

  • Parkiranje teških teretnih i putničkih vozila pod carinskim nadzorom
  • Merenje teških teretnih i putničkih vozila na sertifikovanoj kolskoj vagi
  • Obezbeđivanje teških teretnih vozila i robe i putničkih vozila pod carinskim nadzorom (fizičko i tehničko obezbeđenje)
  • Pružanje informacija korisnicima usluga robno – carinskog terminala (logistička podrška u procesu carinjenja robe)
  • Mapu robno – carinskog terminala možete preuzeti ovde

Kontakt:

Robno-carinski terminal
Tel: 018/4150554

Back to Top